Välfärdssjukdomar bland våra hästar

Granngarden-tjock-hastDet har rapporterats mycket om välfärdssjukdomar bland hästar i media på senare tid. Granngårdens Foderexpert PG Åhäll ger goda råd till dig som hästägare: vad kan du göra?

Vilka är de största problemen du ser i stallen när det gäller välfärdssjukdomar?
För fritidshästarna är det främst att de rör sig för lite och har långa tider i box eller i små rasthagar. Tidigare klarade man detta genom att ta bort energirika foder som havre eller annat kraftfoder. Men idag har vi oftast inte traditionellt hö utan hösilage (inplastat gräs) med både hög smaklighet och hög energihalt. Vi får då betydligt mera energi och socker enbart via grovfodret än tidigare och det räcker inte bara med att ta bort kraftfodret för att hästarna skall må väl. I år är det dessutom lite speciellt med grovfoder som i vissa fall håller högre energi och sockerhalt än kraftfodren. Tidigare kunde vi minska på grovfodret när hästarna hade halm i boxarna.  Idag är det inte så lätt då halmen nästan är borta och vi måste tänka på att hästarna både har foder och sysselsättning under de långa tider de inte får röra på sig.

Vad händer med hästarna om de får mera energi än de gör av med?
Hästarna är naturligt skapta för att lägga på sig hull i tider med god tillgång på näringsrikt foder för att klara sämre tider. Får de dessutom inte röra på sig och förbruka energin lägger de på sig för mycket och sedan kommer ökad belastning och problem med ben och leder. Kombineras detta med en sämre muskelansättning har vi lätt en spiral med ännu mera stillastående och ökande vikt etc.

Om man misstänker att hästen är tjock, vad tycker du att man ska göra i första hand?
Det bästa för fritidshästägaren vore, om man redan innan man skaffar sitt grovfoder, kunde välja en något senare skördad med lägre energihalt. Nu har inte de flesta den möjligheten utan får ofta ta det grovfoder de får. Därmed måste man i vissa fall även begränsa grovfodergivan och då gärna skaffa halm framför allt för sysselsättningen. Får hästarna för långa stunder utan att ha något att sysselsätta sig med kan det dessutom komma beteendestörningar. När man minskar kraftfoder så måste man komma ihåg att se till så att hästarna får mineraler, spårämnen och ibland vitaminer, som oftast ingår i kraftfoderdelen.

Kan man göra något med kraftfodret?
Det finns idag kraftfoder (sk koncentrat) som är anpassade till foderstater med stora grovfodermängder. De håller lägre energi men har en mindre mängd protein, GGP-1186419-original-fibermineraler, spårämnen och vitaminer som grovfodret oftast inte täcker behovet av.

Det finns också fiberrika kraftfoder som ofta har lägre energihalt än grovfodren och som är anpassade till hästar med lågt energibehov som ponny och islandhästar, exempelvis Granngården Original Fiber. De kan i vissa fall vara bra som grundfoder för att säkerställa behovet av protein, mineraler med mera även till stor häst. De kan vara bra som en mindre basgiva att styra hästens beteende med. Vissa hästar blir mycket uppstressade av att vid utfodring inte få något när stallkompisarna utfodras.

GGP-1186414-betfibermixMånga hästägare vill av olika anledningar ha något blötläggningsfoder ex. till halshästar eller att blanda medicin och/eller mineraler i. Då har man traditionellt använt melasserad betfiber, som är en restprodukt från sockerframställningen. Problemet är att denna har en så hög sockerhalt som 20%. Det är inte så stora givor per häst, men om man exempelvis byter till en produkt som håller halva sockermängden minskas den totala sockergivan till hästar i Sverige med c:a 300 000 kg per år. Granngården utvecklade, under föregående år i samarbete med SLU på Wången, ett blötläggningsfoder med lägre sockerhalt och mera fibrer, protein och fett som passar bättre tillsammans med dagens grovfoder, Granngården Betfiber Mix.

Man talar också om för mycket socker och problem med diabetes?
Det är ett relativt nytt fenomen, men hänger mycket ihop med det vi har talat om tidigare. Dels att hästarna får för lite motion och dels att grovfodret idag är ”för bra” och håller högre sockerhalt. Ger man dessutom kraftfoder med hög sockerhalt som tävlingsfoder så förstärker man situationen. Men då man oftast har liten giva kraftfoder till dessa hästar så är valet av grovfoder viktigt. Återigen, gärna ett lite senare skördat hö eller ensilage och glöm inte halmen som fiberkälla och tidsfördriv och så motion förstås.

Finns det något mera som är viktigt att hålla reda på i dessa frågor?
Enligt min mening är oftast 0,0 % av något, som man har överskott av, inte heller bra. Detta är tyvärr något som många hästägare ibland missuppfattar. Man kan inte nog betona vikten av balans i fodertänkandet.  Om hästar i högt hull dessutom är dåligt musklade förvärras situationen. Därför är proteinet viktigt att kolla upp i foderstaten.  Sedan måste man tänka på hästarnas behov av sysselsättning och inte tro att de lever enbart på siffror. Att hålla hästar innestängda och att inte ge dem foder eller annan sysselsättning är enligt min mening ingen bra hästhållning. Glöm inte halm som trivselfaktor om man kan hitta halm av bra hygienisk kvalitet.

GG-produkt-proteinkoncentratMånga kunder vill ha GMO-fritt foder – hur hanterar Granngården detta?
Under 2013 lanserade Granngården två nya produkter PROTEIN Koncentrat och PROTEIN Special. Dessa är helt utan sojaprodukter som det idag är allt svårare att få garanterat fria från GMO. Detta är inget som påverkar hästarna men många hästägare vill inte ha GMO råvaror till hästarna. Dessa två nya produkter passar alla hästar där man behöver komplettera med protein av bra kvalitet. Produkterna är koncentrerade och passar därmed till foderstater med mycket grovfoder när man minskar kraftfodergivan, som vi talat om tidigare.

Tips på mer bra läsning i ämnet:

Så bedömer du din hästs hullRoligt skrivet om vanliga reaktioner hos hästägarna