Så förbereder du hästen för sommarbetet

Granngarden_Grannliv_Sommarbete_216

Redan tidigt på säsongen kan det vara bra att börja förbereda betessläppet. Vad ska man tänka på? Granngårdens foderexpert Gabriella Bragée ger några allmänna råd kring släppet och foderstaten.

De flesta hästägare har blandade känslor kring grönbetet. Visst känns det härligt att släppa iväg hästen till en period av hälsosamt och naturligt hästliv med bus och lek. Samtidigt finns alltid tankarna kring säkerhet, skaderisker och om foderstaten blir den rätta.
– Hästar är flockdjur och det är viktigt att de får utveckla och underhålla sin sociala förmåga i flock. Det är alltid bra om det finns en äldre häst med social erfarenhet i gruppen, säger Granngårdens foderexpert, hippologen Gabriella Bragée och fortsätter: Grönbetet är härligt för både hästen och hästägaren som får se sin häst i sitt naturliga beteende. För hästen innebär betet möjlighet att söka sin egen föda, leka och få nyttig social träning.

Att gå från fiberrikt kraft- och grovfoder vintertid till det saftiga betet är en mer radikal förändring än man kan tro. Hästens mage är byggd för fibrer och behöver successivt foderbyte – tyvärr slarvar många med övergången.
– Gräset i början av säsongen är spätt, saftigt, sött och fibersnålt. Det är ett riktigt lördagsgodis. Risken om hästen får i sig för lite fibrer är att grovtarmens mikroorganismer inte klarar omställningen, hästen får lös avföring och en obalans i systemet som det tar tid att återhämta sig från. I värsta fall kan hästen få kolik eller utveckla fång som kan leda till livslång överkänslighet. Jag har sett svårare fall där hästen har gått från fullt frisk till akut fång på bara några timmar. Hästen blev påverkad av toxiner som utsöndrades och gav akut fång där man tvingades ta bort hästen.

Gabriella Bragée tipsar om att följa varje årstidsskiftning och fånga hästens behov, exempelvis när det är dags att gå ut på bete igen. En skogsritt i skiftningen mellan vår och sommar är en favorit.
Gabriella Bragée tipsar om att följa varje årstidsskiftning och fånga hästens behov, exempelvis när det är dags att gå ut på bete igen. En skogsritt i skiftningen mellan vår och sommar är en favorit.

Senare på säsongen är gräset normalt grövre och mer fiberrikt. Men en inbetning rekommenderas alltid.
– Det vanligaste sättet är att beta in hästen successivt. Då utökar man gradvis tiden på grönbetet från en timma, till två osv. Det andra är att ha en kombinerad betesgång under hela säsongen, där hästen till exempel bara går ute delar av dygnet och resten av tiden stallas in med anpassad foderstat, säger Gabriella.

Granngården Betfiber mix.Under inskolningen gäller i båda fallen att undan för undan minska mängden kraftfoder samtidigt som mängden fibrer i foderstaten bibehålls med hjälp av halm, grovfoder och exempelvis blötläggningsfodret Granngården Betfiber Mix.
– För beteskänsliga hästar kanske inte grönbete är det bästa och då är en kombinerad betesgång ett bra alternativ.

Det är viktigt att betet räcker till. Ett riktvärde är tre hästar per hektar åkerbetesmark, färre på naturbetesmark.
– Eftersom grästillgången ändras med vädret är det viktigt att hela tiden följa hästen ”med ögat”  och se att den har lagom med hull. Om du tillskottsfodrar, välj med fördel fiberhaltiga foder.

Sommartid är mineraler och salt extra viktiga, i synnerhet eftersom många beten i Sverige har mineralfattiga jordar. Hästen ska alltid ha saltsten och vatten i hagen.
–  Får hästen för lite salt så slås törstreflexen ut och den dricker för lite. Har du en häst som är ointresserad av saltsten kan du ge en daglig giva salt i samband med fodertillfället. Det är extra lätt om du även ger ett fiberrikt uppblötningsfoder.

För att säkra intaget av mineraler kan man antingen ha en mineralbalja i hagen eller ge ett dagligt tillskott i fodret av till exempel av Granngårdens Hästmineral Avel som är anpassat för betessäsong.

Hästar hjälper till att hålla landskapet öppet när antalet nötkreatur minskar. Forskning visar att hästar håller lika hög artrikedom i betesmarkerna som kor. Kasta alltid ett öga på stängslet och efter giftiga växter, vid den dagliga tillsynen av hästarna. Om du rensar bort giftiga växter, tänk på att använda handskar!
Hästar hjälper till att hålla landskapet öppet när antalet nötkreatur minskar. Forskning visar att hästar håller lika hög artrikedom i betesmarkerna som kor. Kasta alltid ett öga på stängslet och efter giftiga växter, vid den dagliga tillsynen av hästarna. Om du rensar bort giftiga växter, tänk på att använda handskar!

En häst betar i snitt 15 timmar om dygnet, är extremt skicklig på att välja gräs med läpparna och har en liten magsäck för att inte bli för tung. På så sätt kan den hela tiden snabbt ta till flykten om det skulle behövas. Av samma anledning tycker den om att dricka och vila där den har uppsikt över omgivningarna. Hästar blandar inte toalett och ätytor (de obetade partierna kallas rator). De följer flockens mat-, lek- och viloklocka.

För att minska parasitsmittan ska du skilja på vinter- och sommarhagar. Använd inte samma fålla till föl år efter år, varva med vuxna hästar som sprider mindre parasiter. Byt hage innan den är alltför nedbetad och tvinga inte hästarna att beta nära gödselhögar eller rator.
– Har du möjlighet är det alltid en fördel att växla mellan olika djurslag på betet eftersom nötkreaturs och fårs parasiter inte trivs på häst och vice versa. Du kan också låta marken vila ett år och på så sätt få ner parasitsmittan. Mockning av betet två gånger per vecka ger också stor effekt. Ge inte tillskottsfoder på marken utan i krubba.

Hästarna ska ha daglig tillsyn, tillgång till skugga och vindskydd.
– De bryr sig mindre om regn, vind och åska. Insekter är den största anledningen till att de söker skydd sommartid. Där kan du underlätta med täcken, flughuvor, flugspray och bromsfälla i hagen.

 

Granngarden_Grannliv_Sommarbete_216_Fakta_216Foderutveckling

Gabriella Bragées viktigaste fodertips kring betessläpp är att göra en gradvis introduktion av betet i kombination med att man stödjer upp med extra fibrer. Som foderutvecklare använder hon den senaste forskningen om hästars välmående för att hitta lättanvända foderkombinationer till hästar på olika nivåer.