Sandkolik – vad innebär det?

Framåt våren när hästarna börjar leta efter de första gröna stråna i hagen finns det risk att de får i sig sand när de letar efter bete, vilket kan leda till sandkolik. Därför behöver hästen ha tillgång till mat i hagen.

Sandkolik är vanligast i södra Sverige, där hästar som går på hårt avbetade sandjordsarbeten lätt får i sig sand. När sanden fastnar i tarmarna kan den så småningom orsaka olika allvarliga grader av kolik.
Om man misstänker att hästen har fått ett kolikanfall finns det ett par saker man ska se till att göra. För att få en tydlig bild av symptomen – iaktta hästen noga en stund, ser du några avvikande mönster? Det är viktigt att du kan redogöra förloppen för en veterinär. Hur beter sig anfallet? Vill hästen inte äta alls, eller är den orolig och vill lägga sig ner så fort den släpps? Ett vanligt symptom är också att hästen tittar mot magen.
• Ta puls och temperatur på hästen. Vid kontakt med veterinär kommer hen troligtvis att fråga direkt om puls och temperatur.
• Lyssna efter tarmljud. Lägg örat mot bukväggen vid hästens flank och lyssna efter ”kurrande” eller andra ljud som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Sådana ljud tyder på bibehållen matsmältningsfunktion, vilket är positivt.
• Kontrollera slemhinnorna. Har slemhinnan i ögon och mun normal färg? Jämför med en frisk häst.
• Kontrollera avföringen. Du bör konstatera om hästen över huvud taget haft någon avföring och om den i mängd, färg, konsistens och lukt skiljer sig från det normala.
Källa: SLU