Så undviker din häst sandkolik

Den milda, snöfria vintern i stora delar av landet har gjort att många hästar kan löpa större risk att drabbas av sandkolik. Inte minst om de betar på sandrika jordar. Om din häst lider är det viktigt att det upptäcks i tid.

När hästar går fritt i hagen är de vana att få i sig en liten mängd sand och jord med gräset när de betar. Det kan deras tarmar hantera. Men för hästar som vistas på sandrika jordar finns en risk att de får i sig för mycket sand. Det kan leda till smärtsam sandkolik. När sanden ansamlas i tarmarna och inte kommer ut den naturliga vägen kan hästen få svåra buksmärtor. I värsta fall får det allvarliga konsekvenser. Milda och snöfria vintrar, när marken är mjuk men betet dåligt, kan risken öka.

Så märker du om din häst drabbats

När hästarna får i sig för mycket sand och jord irriterar det tarmslemhinnan och ger ofta lös träck som första symptom. Vid stora mängder sand i tarmen blir hästen förstoppad, gas ansamlas och tarmläget förändras. Då ökar vanligtvis också koliken och hästen får spänd buk. Här är fler tecken på sandkolik som du kan leta efter.

Om hästen har lös träck, tappar i vikt och visar återkommande koliksymptom är det viktigt att kontakta veterinären. Vid kraftig sandkolik krävs nämligen akut behandling.

Förebygg sandkolik på egen hand

Det finns också åtgärder som du som hästägare själv kan ta till för att minska risken att din häst får i sig för mycket sand som samlas i tarmarna.

  • Håll helst av allt hästen borta från hagar med sandjord under milda, snöfria vintrar.
  • Undvik att utfodra med grovfoder direkt på marken.
  • Ge loppfrön i förebyggande syfte till hästar i riskzonen. Det stimulerar hästens tarmrörelser.
  • För hästar som löper stor risk att få i sig mycket sand och drabbas av sandkolik kan munkorg vara ett bra alternativ.