Så funkar blötläggningsfoder till häst

Ett blötläggningsfoder är ett bra alternativ om hästen behöver snabb energi eller hjälp med att stötta upp en eventuell vätskeförlust. Det kan vara särskilt bra vid långa transporter till tävlingar eller om hästen har dålig vätskebalans.  

Ett blötläggningsfoder är ett bra val om man till exempel vill sakta ner äthastigheten hos en glupsk häst eller behöver justera dess vätskebalans. För en tävlingshäst kan det vara ett utmärkt alternativ för att balansera vätskenivån både före och efter prestationen på tävlingsbanan. Många hästar påverkas också av långa resor och där kan Betfiber Mash ge ett skonsamt energi- och vätsketillskott timmarna innan tävling eller i samband med en transport. Goda utfodringsrutiner är a och o.

Vid hantering av alla blötläggningsfoder är det viktigt att tänka på att hålla en god hygien. Blötläggningstid, temperatur och miljö triggar förr eller senare jäsningsprocesser och med det bakterietillväxt.

Blötläggningstiden varierar mellan olika foder liksom mängden vatten. Tillför extra vatten om fiberkällorna kräver det eller om mer vätska önskas i fodret. Betfiber Mash har kort blötläggningstid med stor förmåga att ta upp vätska.

Om fodret        

Den nya generationen blötläggnings- eller mashfoder är bland annat anpassade efter sockernivåerna i grovfodret. De har mindre stärkelse och socker, och högre mängd fibrer, fett och protein. Sammansättningen gör att fodret kan ta till sig mer vätska och gör det lämpligt att ge efter träning, stress eller transporter.