Rätt foder till det dräktiga stoet

Att få i sig rätt byggstenar är en förutsättning för att kunna utvecklas och må bra. Därför är det extra viktigt att ge det dräktiga stoet ett näringsrikt foder. Vi går igenom hur du bör tänka för att ge ditt sto bästa möjliga näring under de viktiga månaderna.

Snart är det vår och flera dräktiga ston står redo att föla. Dräktigheten kan variera en hel del från sto till sto, men 335–345 dagar är en vanlig tidslängd. Under de första åtta månaderna brukar man rekommendera att hålla EN NORMAL FODERSTAT som håller stoet vid gott hull och i god hälsa. Den största uppväxlingen av tillväxt sker de sista fyra månaderna då 2/3 av fölvikten uppnås. Bara de sista två månaderna sker en nästan fördubbling av vikten.

Det är viktigt att se över den normala foderstatens näringsbalans samt tillförseln av mineraler, spårämnen och vitaminer redan i början av dräktigheten då det stöttar stoet på ett positivt sätt. Som uppfödare bör du eftersträva normalt hull och bra näringsbalans, gärna med analys på ditt grovfoder för bästa foderstatsberäkning.

Under de tre-fyra sista dräktighetsmånaderna ökar fölets tillväxt avsevärt och då ökar även behovet av näringsämnen samt stoets energi/protein balans med särskilt fokus på proteinet. Foderstatens balans är viktigt för bästa utveckling under slutdräktigheten men även för att förbereda inför kommande digivningsperiod. ETT KONCENTRERAT PROTEINFODER kan hjälpa till att bidra med det ökade proteinbehovet som stoet har i slutfasen av sin dräktighet. Proteinet behövs för att fölet ska kunna utvecklas sunt i sin tillväxt och fungerar som byggstenar för god utveckling.

I slutet av dräktigheten är det viktigt att vara observant på stoet. På grund av fölets snabba storleksökning kan en del ston bli påverkade av det minskade utrymmet för mag- och tarmsystem och ju större fölet blir, desto större plats tar det i bukhålan. Stoets förmåga att äta stora mängder grovfoder kan därför påverkas i takt med detta och då är det viktigt att säkerställa såväl fiberintag som bra proteinkälla genom mer koncentrerade foder.