Pälsfällning – så anpassar du foderstaten

Pälsfällning innebär att hästens proteinbehov ökar. Det blir också extra viktigt med noggrann ryktning och ren utrustning under den här perioden.

Pälsfällning – tillsätt protein

Pälsfällning kostar såväl energi som protein. Även om man ännu inte vet exakt hur hästens näringsbehov förändras under pälsfällningen finns nu forskning som visar på proteinets betydelse för pälssättningen. Protein får hästen i sig genom sitt grovfoder eller från kompletteringsfoder. En del grovfoder har lågt proteininnehåll, och då kan det vara bra att komplettera med proteinberikat foder. Idag finns kompletteringsfoder med hållbara proteinkällor som exempelvis potatisprotein eller drank.

– Hästen behöver extra protein i sitt hästfoder vid pälsfällning eftersom ämnesomsättningen ökar och ny päls kräver näringsstöd, säger Gabriella Bragée som är foderexpert.

4 sätt att proteinberika hästens foder

Granngården Elit Proteinspecial
Granngården Protein Koncentrat
Granngården Protein Müsli
Granngården Protein Pellets

Ibland kan det också vara bra att ge hästen extra B-vitamin under pälsfällningen, trots att det ännu finns begränsad forskning kring B-vitaminens betydelse vid pälsfällning.

– B-vitaminet stödjer hästens ämnesomsättning och det produceras normalt i grovtarmen när hästen utfodras med bra grovfoder. Hästar som utsätts för stress eller har en påverkad grovtarmsflora kan stöttas av extra B-vitamintillskott. En del hästägare upplever då en förbättring av hästen, säger Gabriella Bragée.

Tänk på!

Ryktborste Borstiq från Granngården.En del hästar får lätt hudirritationer under pälsfällningen. Var därför extra noga med ryktningen. Tänk också på att hålla täcken och vojlockar rena under den här perioden.

Frågor om foder? Läs Granngårdens foderguide för häst här.