Har din häst diarré? Så håller du hästmagen i balans

En nöjd mage är en viktig del av hästens välmående. Väder, miljö, stress och foder är bara några av de saker som kan påverka hästens magtarmhälsa. Har din häst diarré kan du som hästägare hjälpa till, du kan minska risken för matsmältningsproblem och se till att din häst bibehåller en god magtarmhälsa året om.

Fiber först

Hästen är en grovtarmsjäsare, vilket innebär att den via mikroorganismer bryter ner och omvandlar fiber till näring. Fiber bör därför alltid utgöra den största andelen av en foderstat, oavsett typ av häst. Som riktlinje bör grovfodret motsvara minst 1,5% av kroppsvikten och kan bestå av gräs, hö, hösilage eller annan fiberkälla eller en kombination av dessa. Mindre än 1,5% kan öka risken för besvär som lös avföring och potentiell viktnedgång.

Gör gradvisa foderbyten

Mikroorganismerna i tarmen är anpassade till vad hästen äter. Hastiga foderbyten kan leda till en störd tarmflora och lös avföring. Om förändringarna istället görs gradvis under 7-10 dagar så hinner tarmfloran vänja sig vid den nya dieten och matsmältningen håller sig mer stabil.

Begränsa spannmålsgivorna

Mikroorganismerna är mest effektiva vid ett neutralt pH. Stora måltider med stärkelse eller socker gör att en del når grovtarmen osmält. Detta leder till en jäsningsprocess som bildar mjölksyra och sänker pH. När miljön blir för sur dör mikroorganismerna, vilket bildar toxiner som vanligen resulterar i diarré och i värsta fall kolik eller fång.

Har din häst diarré – ge fodertillskott

Hästen kan få lös avföring trots att du följer alla rekommendationer om utfodring. Har din häst diarré finns det många anledningar till detta: stress, hård träning eller känslighet för konserverat foder såsom hösilage. Vid dessa tillfällen kan du ge extra tillskott för att hjälpa din häst att upprätthålla en god magtarmhälsa.

För den foderkänsliga hästen

NAF Ensilage Balans är en komplett vitamin- och mineralbas som ger maximalt magstöd till hästar som reagerar på hösilage eller är extra känsliga vid byte av foder. Den tar hand om överflödig syra i magsäcken och ger en lugnare tarmpassage, så att avföringen kommer ut i fastare form. Prebiotika och levande jästkultur (Saccharomyces) främjar även näringsupptaget från hösilage och annat foder.

För det stressade magtarmsystemet

NAF GastriAid är speciellt lämplig att ge om du har en hårt tränande, tävlande och resande häst eller för häst diarré som är stressrelaterad eller kopplad till viktnedgång. Produkten ger ett totalt stöd för hela magtarmkanalen. Via syrahämmande stöd för magen, prebiotika och levande jästkultur (Saccharomyces) främjar den ett pH, en miljö och tarmflora i balans för en optimal matsmältning. GastriAid innehåller även loppfrön som en extra fiberkälla och stöd för goda tarmrörelser.

Tänk på:

Lös avföring kan vara ett tecken på sjukdom. Har din häst diarré som är allvarlig, har feber, koliksymptom eller minskat kraftigt i vikt bör du omedelbart kontakta veterinär.