Tips för lyckad installning

Grannliv_Granngarden_Installning3Hösten är snart här. Då är det dags för hästen att lämna grönbetet för stallet igen. Här får du några tips på hur du gör installningen så smidig och bra som möjligt.

I takt med att de ljumna sommarkvällarna blir aningen kyligare är det dags för hästen att stallas in igen. För att göra omställningen till ny miljö, nytt foder och nya vanor så lätt och smidig som möjligt för häst och hästägare har Granngården här samlat några handfasta tips:

1. Intaget

Tillvänjning av kraftfoder: I takt med att näringsvärdet i gräset sjunker snabbt i slutet av augusti och nätterna sakta blir kallare – vilket ökar hästens energibehov – är det bra att stödfodra innan det är dags för hästarna att flytta tillbaka in i stallet igen. När näringen försvinner finns också risken att hästen börjar äta växter den vanligtvis undviker, växter som kan vara giftiga. Det gäller att var uppmärksam på detta som hästägare.

Det tar i regel mellan en och tre veckor för en häst att anpassa sig till nytt foder. Därför bör tillvänjningen ske gradvis – för hästar som kommer in från betet med dåligt hull gäller det att inte ge för mycket kraftfoder direkt utan trappa upp intaget gradvis. Det är vanligt att hästar kommer in med ordentligt hull och även ”bantningen” ska ske gradvis. Det nya fodret kan nämligen påverka bakteriefloran i tjocktarmen under installningen.

Tillskott av mineraler och vitaminer: Tillskott av vitaminer och mineraler är också viktigt vid installning, inte minst B-vitamin i samband med att hästen byter päls. Vitaminerna och mineralerna kan man med fördel ge tillsammans med kraftfoder.

Föl: Ett bra sätt att vänja föl vid kraftfoder är att erbjuda mindre portioner ur hand eller i en hink. Undvik däremot att ge stärkelserika kraftfoder till föl i någon större utsträckning.

Grovfoder: När det gäller utfodring är det viktigt att grovfodret som används är analyserat och passar just din häst och hästens näringsbehov.

Vatten: Vintertid är det extra viktigt att se till så att hästarna dricker tillräckligt med vatten – ett minskat vätskeintag kan nämligen ge hästen kolik. Hästens törst bör stimuleras och det görs lättast genom att ge hästen salt för att på så sätt få hästen att dricka. För hästar som arbetar hårt kanske det inte räcker med en saltsten – då kan man komplettera med salt i fodret. Betfiber Mix är ett smakligt pelleterat uppblötningsfoder. Passar bl. a som energitillskott tack vare allsidigt och fiberrikt innehåll. Har ett anpassat innehåll av fett, fibrer, protein och socker.

Grannliv_Granngarden_Installning2. Stallet

Städning: Det är viktigt att man under sommaren rengör hela stallet när hästarna är ute på bete. Annars kan sjukdomar lätt spridas. Detsamma gäller rasthagar som ska vara mockade när hästarna kommer in i stallet under sensommaren. När du sopar stallet är det viktigt att låta stallet ”vila” i två timmar innan du plockar in hästarna igen – annars kan hästarnas känsliga slemhinnor påverkas av partiklarna som finns i luften efter sopningen.

Ströbädd: Ströbäddarna är en annan viktig hälsofaktor. Luften i stallet påverkas givetvis av gödsel och urin och i gränssnittet mellan vätska och luft bildas ammoniak och andra gödselgaser. Ju varmare det är i stallet desto mer gas bildas och dessa gaser har en skadlig inverkan på hästens slemhinnor – ströets viktigaste funktion är därför att suga upp vätskan och urinen så att det inte kommer i kontakt med luften. Torvströ eller Kutterspån har något bättre uppsugningsförmåga än halm.

Ventilation: Ventilationen är otroligt viktig i stallet och det rekommenderas att du tar kontakt med ett proffs för att se över ventilationssystemet. Luften i stall har inte sällan stora hygieniska brister ofta på grund av att man strör för dåligt eller att ventilationen är obefintlig eller underdimensionerad. För att förbättra luftkvaliteten för dina hästar kan du själv se till att hålla ventilation och fläkt fri från smuts och damm och samtidigt låta sakkunnigt folk se över ventilationen regelbundet.

Förvaring av fodret: Det är viktigt att fodret förvaras torrt så att fukten från stallet inte kommer i kontakt med utrymmet där fodret förvaras. Ett sätt att undvika fukt i stallet är att inte hänga fuktiga eller blöta utegångstäcken i stallet – förvaras de i stallet kan de öka spridningen av bakterier, svamp eller andra skadliga mikroorganismer.

3. Hästen

Avmaskning: Olika betesstrategier kan minska smittorisken, annars kan det bli aktuellt med avmaskning vid installningen. Kolla efter parasiter i träcket med hjälp av ”Kolla masken” Under hösten blandas ofta hästar från olika håll under samma tak. För allas bästa krävs ett gott vaccinationsskydd på samtliga hästar. De ska också vara avmaskade innan de släpps ut tillsammans i rasthagarna. Det räcker med att en eller två hästar har parasiter för att smittan ska spridas till de andra. Glöm inte att vaccinera och avmaska fölen.

Parasiter: Utvärtes parasiter kan frodas när djuren stallas in och med tät päls kommer i kontakt med andra djur. Oktober är den ideala tiden för att använda sig av behandling om detta krävs. Väntar man längre är det risk att parasiterna går i vinterdvala och inte är mottagliga för avmaskningsmedel.

(Avmaskar man med ett ivermectin-preparat i oktober så övervintrar inte de farliga blodmasklarverna i hästen. Nu är det också lämpligt att avmaska mot bandmask, ca 60% av hästarna i Sverige har bandmask! Bandmask behandlas med ett prazikvantel-preparat. Det finns ett effektivt kombinationspreparat, kontakta din veterinär för recept på detta.)

Stress: Var uppmärksam på att omställningen från hage och bete utomhus till stall kan innebära stress för en del djur. De kommer att vistas tillsammans med hästar de inte är vana vid.

Träning: Många hästar går bara på bete runt en månad per sommar vilket gör att de inte hinner tappa så mycket av träningen. Oavsett om de tappat mycket eller lite kan det vara en idé att sätta igång dem under en treveckorsperiod – att de skrittar de första dagarna och sedan trappar upp träningen successivt.

 

På Granngården finns allt du behöver i stallet. Klicka här för ett urval av produkter för installning!