EHV-1 virus hos häst – så motverkar du spridning

EHV-1 virus hos häst, även kallat abortvirus, förekommer bland hästar i hela världen. Just nu sprider sig smittan snabbt bland hästar i Sverige. Så här kan du motverka spridningen.

Viruset kan orsaka feber och förkylning samt plötslig kastning (virusabort) utan andra symtom hos dräktiga ston. En neurologisk form av sjukdomen med förlamningar förekommer också. Det finns vaccin mot luftvägs- och abortformen, men inte mot den neurologiska formen. Viruset är anmälningspliktigt. EHV-1 smittar via noskontakt, men även indirekt via luften, föremål och personer.
Vid luftburen smitta bör isolerade hästar hållas på tillräckligt avstånd från övriga hästar, i en separat byggnad eller hage. Om det är fråga om en smitta som endast sker med kontakt, exempelvis infekterade sår med en smittsam bakterie, kan det räcka med så kallad kontaktisolering.
Grundregeln är att hålla god hygien och att minska ”springet” mellan stallar för att förhindra smittöverföring via människor. Separat person/personal bör sköta de isolerade hästarna.

Tips för att undvika smitta:

  • Stress kan aktivera en herpesinfektion. Undvik därför stressande situationer för dräktiga ston.
  • Håll dräktiga ston avskilda från unghästar och tävlingshästar.
  • Dräktiga ston bör hanteras före övriga hästar. Smitta kan spridas med kläder, grimmor, borstar etc. Det bästa är om separat personal sköter de olika enheterna tävlingsstall, karantänsstall, unghäststall respektive avelsston.
  • Ston bör föla i sin hemmiljö. Undvik att flytta stoet under sista delen av dräktigheten.
  • Undvik transporter som blandar hästar från olika besättningar.
  • Placera nytillkomna hästar i ett karantäns- eller mottagningsstall några veckor.
  • Kontrollera nytillkomna hästars temperatur varje dag och kontrollera sjukdomstecken.

(Källa SVA)
På SVA’s hemsida hittar du mer nyttig information om råd för isolering, rengöringsrutiner och andra rekommendationer.

Tillsammans hjälps vi åt

EHV-1 virus är en virussjukdom som drabbar hästar. Viruset är luftburet, men kan även smitta via föremål, andra djur och människor. Därför vädjar vi till våra kunder att komma i rena kläder och skor som inte har varit i stallmiljö innan butiksbesöket. Vanligtvis välkomnar vi varmt alla hundar till butik, men har din hund varit med dig i stallmiljö, vädjar vi till er att låta hunden vänta i bilen.
Vi tackar alla våra kunder för visad omtanke och hänsyn!
/Granngården-butikerna