Vaccinera mot kaninpest?

Jag har en kanin som är regelbundet vaccinerad mot kaninpest (Myxo) & gulsot (Rhd) sedan 2008, han är dock inte grundvaccinerad. Är han skyddad idag trots att han inte är grundvaccinerad? Vill gärna veta mer exakt när man ska vaccinera kaninen mot kaninpest. Jag har koll på att kaninen ska vaccineras årligen mot gulsot.

Svar från veterinären

Grundregeln är att du ska vaccinera en gång om året. Har du vaccinerat sedan 2008 har den ett grundskydd, som du sedan ska bättra på varje år. Hur ofta och när på året du ska vaccinera beror också lite på var du bor. Bor du i områden där det finns vilda kaniner och det där fi nns regelbundna utbrott av gulsot och kaninpest är det viktigt att du vaccinerar på våren. Detta för att din kanin ska ha bästa skyddet under den varma delen av året då du sannolikt har din kanin utomhus och smittorisken är hög. Bor du i en del av Sverige där det inte finns vilda kaniner räcker det med att du vaccinerar en gång per år.

I samarbete med Agria Djurförsäkring.