Vaccination av kattunge

Vi har köpt en kattunge som nu är 18 veckor. Den är inte vaccinerad sedan tidigare. Hur ska jag vaccinera den?

Svar från veterinären

Det vanliga är att man vaccinerar mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccinationen består av 2 vaccinationer med 3–4 veckors intervall. Revaccination mot kattsnuva måste ges årligen och revaccination mot kattpest
ges vart tredje år.

I samarbete med Agria Djurförsäkring.