Törstig tik

Min 6 månaders tik är ledsen, äter dåligt och leker sällan. Däremot dricker hon mycket. Vad kan det bero på?

Svar från veterinären

Det kan finnas flera orsaker till en ökad törst hos hundar. Det kan bland annat vara urinvägsinfektion, ett njurproblem, diabetes eller Cushings sjukdom. På en så ung hund kan man misstänka njursjukdomen PNP (Progressiv NefroPati). Det finns även andra mindre vanliga orsaker till ökad törst. Du bör snarast beställa tid hos din veterinär eller på ett djursjukhus. Veterinären kommer att ta blodprov, kanske även hormonblodprov och undersöka urinprov för att komma fram till en diagnos.

I samarbete med Agria Djurförsäkring.