Hur farligt är rödklöver för hästar?

Jag har fått in rödklöver i vår hage från bonden som har marken bredvid. Är det större risk att hästen får fång om de äter klöver?

Svar från veterinären

Det är inte farligt för hästar att beta rödklöver, så länge det är i rimliga mängder och de får chans att vänja sig successivt. Du kommer dock alldeles säkert att se en markant minskning av mängden redan till nästa år, eftersom rödklöver inte är särskilt tramptåligt. Det brukar därför i stort sett försvinna efter några år på ett bete.

I samarbete med Agria Djurförsäkring.