Min hund har fått morgonhosta

Jag har en Cavalier King Charles Spaniel. Varje morgon när han har vaknat hostar och harklar han sig tills han får upp något (slem?) som han snabbt sväljer. Sen är det bra. På programmet Djurakuten antyddes det att mask kan ge sådana symptom. Vad för sorts maskmedel ska man i så fall använda? Hur ofta?

Svar från veterinären

Det finns många tänkbara diagnoser på din hund. Harklingar och hosta kan indikera bronkit eller en defekt i svalget. Hjärtfel kan ge liknande symtom, liksom kennelhosta. Du bör få din hund undersökt i svalg, munhåla och ev.  vidare ner i luftstrupen. Hjärta och lungor bör undersökas, liksom röntgen av brösthålan. I ovanliga fall kan det vara rävens lungmask eller spolmask som avmaskas med Axillur eller Milbemax från apoteket. Vuxna hundar har sällan mask och behöver bara avmaskas om spolmask ses i avföring eller kräkningar, eller om hunden ofta äter olämpliga fynd ute. I kennlar och där flera hundar vistas tillsammans bör man avmaska regelbundet. Lycka till med Buster!

I samarbete med Agria Djurförsäkring.