Välj område

Fråga Veterinären

Medicinering

Finns det något tillfälle när man inte behöver fullfölja medicinering av en cushings-ponny? Vad jag har förstått ska man medicinera livet ut, men jag vet en ponny där man avbrutit medicineringen (då inte efter veterinärens råd!).

 

Svar från veterinärenGranngarden_Fraga_veterinaren_315_Medicin

Tyvärr är det så att när man konstaterat att en häst har Cushings, är det livslång behandling som gäller. Ett uppehåll i behandling på tre veckor kommer kraftigt att försämra blodvärdena. Dosen som behöver ges av medicinen får ställas in med hjälp av uppföljande blodprover.

I samarbete med Agria Djurförsäkring.