Hur gamla kan får bli?

Hur gamla kan får bli? Hur länge kan de få lamm?

Svar från veterinären

Det beror till viss del på ras, men normalt är tackor i produktion till 5–8 års ålder. De kan naturligtvis bli betydligt äldre (ca 15 år) och de kan också bli dräktiga när de är äldre. Det är viktigt att hålla koll på tackans kondition innan betäckning och under dräktigheten för att minska risken för komplikationer i samband med lamningen. Är du osäker kan du alltid ta kontakt med din veterinär för en bedömning innan du släpper ihop tackorna med baggen.

I samarbete med Agria Djurförsäkring