Halsinfektion hos hund

Om en av mina två hundar har halsinfektion, hur gör jag för att skydda den andra från att smittas? Ska man hålla dem separerade från varandra i olika rum?

Svar från veterinären

Du behöver inte separera dina hundar eftersom halsinfektioner/tonsillit på hund inte orsakas av smittsamma bakterier som är fallet när det gäller människa. Halsinfektioner eller tonsillit smittar inte hundar emellan

I samarbete med Agria Djurförsäkring.