Flockbeteende hos hästar

Är det klokt att blanda ston och valacker i samma flock?

Svar från veterinären

Många gånger fungerar det alldeles utmärkt att ha ston och valacker i samma flock. Någon enstaka gång kan en valack ha kvar ett hingstigt beteende och försöka betäcka de ston som finns i hagen, och då är det förstås olämpligt att de går tillsammans på grund av skaderisken. Det vanligaste är att det går bra att ha ston och valacker tillsammans, så mitt råd blir att ni provar.

I samarbete med Agria Djurförsäkring.