Behandla inkar på häst

Om en häst har många inkar, behandlas de i omgångar? Min femåriga ponny har behandlats för vissa av sina. De har krympt och några av de som inte blivit behandlade har börjat att torka in.

Svar från veterinären

Vanligtvis behandlas inkar med salva som smörjs efter ett särskilt protokoll. Salvan får du hos din veterinär. Behandla främst inkar på ställen där de skaver, sadelgjorden till exempel. Övriga kan man avvakta med och se om de blir större eller fler. I enstaka fall opererar man bort dem, men det kan leda till att det bildas fler. Därför provar man i första hand med den speciella salvan.

I samarbete med Agria Djurförsäkring.