Akut tonsillit hos hundar

Jag vill fråga om det är vanligt att akut tonsillit återkommer flera gånger hos hundar?

Svar från veterinären

Vissa hundar kan få återkommande tonsilliter, och det är viktigt att de utreds ordentligt. Både virus och bakterier kan ge reaktioner i svalget, men tonsillerna kan bli inflammerade av andra orsaker som till exempel inflammationer i näshåla, mun eller nedre luft vägar. Hundar med kroniska mag-tarmproblem, med kräkningar och/eller sura uppstötningar kan också få inflammerade tonsiller. Behandlas grundsjukdomen behövs i dessa fall ingen särskild behandling för de förstorade tonsillerna. /Lena

I samarbete med Agria Djurförsäkring.