Tävlingslydnad, vad är det?/ FCI Obedience, what’s that?

(English translation down below)

Det slog mig häromdagen att en del av er som läser min blogg (hejhej!) kanske inte riktigt har koll på vad det är vi tränar, jag och Birk. Lydnad, eller tävlingslydnad som det egentligen heter.
Så jag tänkte jag kunde ge en förklaring.

Tävlingslydnad handlar om samspel mellan förare och hund. Hunden ska utföra en rad olika moment, både nära dig som förare men också på långt avstånd.
Alla moment har en momentbeskrivning där varje ”avvikelse” resulterar i ett eller flera poängavdrag. Ekipagen kan få x antal poäng per moment som sedan multipliceras med en koefficient baserat på momentets svårighetsgrad. Alla poäng från varje moment adderas ihop efter slutfört program och blir då en total.

Momenten som utförts kan vara att hunden ska apportera ett föremål eller hoppa över ett hinder. Selektera ut bland flera och apportera in det föremålet med förarens doft på eller bli placerad x antal meter ifrån föraren och sedan komma direkt på inkallning.

Det jag gillar är att du främst tävlar mot dig själv som ekipage. Självklart tävlar/kan du tävla om att få mest poäng av alla tävlande och få stå högst upp på prispallen. Men tävlingslydnaden är som sagt poängbaserad och det handlar om att få så mycket poäng som möjligt för att kunna flytta upp till nästa tävlingsklass (finns 4). Dvs, alla ekipage har samma förutsättningar att få tillräckligt med poäng för att flytta upp och det finns ingen gräns för hur många som kan/får flytta upp.
Du som ekipage samlar på olika priser och det krävs alltid ett 1:a pris för att ekipaget ska få flytta upp.

Exempelvis, i Startklass krävs det (minst) 160 av 200 poäng för att ekipaget ska få flytta upp till Klass 1. Ekipaget är dock inte tvingat till att flytta upp utan kan fortsätta tävla i Startklass tills dess att de känner sig redo att flytta upp till nästa klass. Så fort de har flyttat upp får de dock inte flytta ner igen.

Självklart tävlas det om att bli bäst i världen osv även inom tävlingslydnaden, men poängsystemet gör att grenen blir mer ”folklig” och varje ekipage kan själv sätta sina mål och kriterier.
Det går med andra ord att tävla endast på en hobbynivå samtidigt som det går lika bra att satsa hårt på att bli världsmästare.

För mig låter allt detta så självklart men jag förstår att det kan framstå som lite rörigt med mycket regler. Det är det dock inte. det är hur kul som helst och ett jättebra sätt att utveckla relationen till sin hund.

Det finns som sagt 4 olika klasser och jag tänkte att jag kan skriva ett inlägg per klass där jag förklarar momenten och utförandet. Det kör vi på, ett inlägg om första klassen som heter ”Startklass” kommer inom de närmsta dagarna.

***

It hit me the other day that some of you guys here (hi!) ain’t familiar with the type of training that I practice with Birk. The FCI Obedience.
So, I figured I do an explanation for you.

The FCI Obedience is all about teamwork between the handler and their dog. The dog should pursue a number of exercises, both near their handler as well as far away. 
Every exercise has their own rules and guidelines that the team has to follow. Every error in the performance leads to loss of points. 
Every points from each exercise is multiplied with a coefficient based on the difficulty of the exercise. After finished round, every point from each exercise sums together and makes a total. 

The exercises performed could for example be that the dog should retrieve a special object, jump over a hurdle or recall from a far distance.

What I like the most about competing in FCI Obedience is the fact that you mainly compete against yourself. Of course you compete against other teams about getting the most points of them all and standing on the top of the the podium, but the FCI Obedience is about individual points and it’s all about getting the most amount of points to be able to advance to the next class (there’s 4 different classes). 
So, every team competing in the same class have the same possibilities to earn enough points to advance to the next class and there’s no limit of how many teams that can advance after each competition. 

For example, the Novis/beginners class requires a minimum of 160 out of 200 points to be able to advance. The team however, is not obligated to advance when receiving 160 points or more. The team can choose to compete in one class for how long they want to before advancing.
As soon as they’ve advanced tho, then they’re not allowed to degrade.

Of course you can compete about becoming the world Champion in the FCI Obedience, but the scoring system makes the sport more inviting for everyone, no matter what goals you have.
You can compete on like a hobby ”level” as well as aiming high and going for the title ”World Champion”.

All of this is so crystal clear to me but I understand that it can sound a bit messy with all the rules etc. It’s not tho, it’s an extremely fun way of training and you really develop your relationship with your dog while doing it.

As said, there’s 4 different classes to compete in and I figured I’ll write 4 different posts, one for each class starting with the novis/beginners class. That post will be up in just a few days (as soon as I can get it down in writing).

.