Talgoxen i topp i årets fågelräkning

Sista helgen i januari var det dags igen för den stora fågelräkningen, Vinterfåglar Inpå Knuten. Undersökningen visar att talgoxen fortfarande ligger i topp!

Varje vinter genomför Sveriges Ornitologiska förening – Birdlife Sverige kampanjen Vinterfåglar inpå knuten med uppmaningen att räkna och rapportera in fåglarna vid fågelborden. Årets fågelräkning var det fjortonde året i rad och runt 22 000 rapporter strömmade in, vilket är nytt rekord. Talgoxen är ohotad på första plats men en tendens i år är att antalet gråsiskor och koltrastar har ökat.

I flera år har milda vintrar gjort att vinterfåglarna stannat kvar i skogen där de hittat gott om fågelfrön och annan mat. Men med kylan i Sverige har det blivit viktigare med stödmatning i fågelmatare för att fåglarna ska kunna få tillräckligt med energi. Varje år matar närmare 300 000 hushåll aktivt vinterfåglarna som stannat i Sverige. Vi i Sverige är långt ifrån ensamma om att räkna vinterfåglar. Det gör man även i Finland, Norge, Danmark och Storbritannien.

Tack vare rapporterna får föreningen bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern i Sverige.

Vanligaste vinterfåglarna 2019

Här är den (preliminära) topplistan från årets fågelräkning. Förra årets placering inom parentes.

1 (1). Talgoxe

2 (4). Pilfink

3 (3). Gråsiska

4 (2). Blåmes

5 (5). Domherre

6 (8). Koltrast

7 (10). Gulsparv

8 (7). Kaja

9 (6). Skata

10 (9). Grönfink

Källa: Fågelräkningen “Vinterfåglar inpå knuten” 2019. Birdlife Sverige