Välj område

Smått och Gott

Grilla med finkol eller fulkol – gör det verkligen någon skillnad?

Äntligen börjar det närma sig grillsäsong på riktigt och dofterna börjar leta sig in i bostadsområdena. Bara i Sverige köper vi runt 10 miljoner påsar grillkol och briketter varje år – motsvarande ungefär 23 000 ton. Men det går att grilla med gott samvete.

Att köpa Svanenmärkt grillkol och briketter när du ska grilla kan ge större påverkan än man tror – och inte bara för miljön. Vad många kanske inte vet är att så kallat ”fulkol” ofta kommer från skövlade skogar i Afrika, Asien och Sydamerika. Den illegala träkolshanden i Afrika har även koppling till terrorgrupper och omsätter chockerande nog tre gånger mer än droghandeln.

– Välja Svanenmärkt är en konkret insats för miljön, säger Eva-Lotta Lindholm, produktspecialist på Miljömärkning i Sverige, som ansvarar för Svanen och EU-Blomman.

Svanenmärkt grillkol och briketter i påsar

Klimatsmart och spårbart

Så vad innebär egentligen en Svanenmärkning rent konkret? Svanenmärkt grillkol och briketter har granskats ur ett helhetsperspektiv från trä till aska. För att se till att det är verkligen är klimatsmart görs laboratorietester som bevisar effektivitet och kvalitet vad gäller förbränning. Man ser också till att det är spårbart: det vill säga att virket ska vara FSC-certifierat med FSC100 eller PEFC-certifierat. Inga kontroversiella tropiska träslag tillåts. Det ställs också krav på att leverantören måste ha eget virkesupplag för att se till att de faktiskt tillverkar kol av skog som man har kontroll på.

Hälsokrav och sociala krav

Angående hälsa ställs också tuffa krav på kvaliteten för att minimera ohälsosamma utsläpp vid förbränning. Det innebär att det ställs krav på att ren träråvara och eventuella tillsatser måste uppfylla livsmedelskvalitet. De sociala kraven är att tillverkaren ska följa FN Global Compact och FN:s Barnkonvention och motverka att mänskliga rättigheter kränks och reglerar arbetsrättsliga förhållanden, som till exempel förbud mot barnarbete, tvångsarbete och rätt att förhandla.

Utöver de tuffa miljökraven har Svanen även de tuffaste kvalitetskraven på marknaden, bland annat ställs kravet att c-fixen (den procentuella mängden kol) måste vara mycket hög. Andelen kol (c-fix) i grillkolet är i sin tur direkt korrelerad med temperaturutveckling och brinntid.

Att grilla rätt är lätt

Så oavsett om du grillat hela vintern eller nyss tagit fram den ur förrådet kan det vara bra att överväga Svanenmärkt grillkol och briketter för en middag som känns bra i magen – på flera sätt.


Vill du också läsa?