Välj område

Häst

Gör rent i stallet – tips för en bra stallmiljö

Hästar i öppna boxar

Snart nalkas hösten igen och det är dags att börja planera för installningen. Passa på att ge stallet en ordentlig rengöring innan hästen kommer tillbaka från sommarbetet.

I takt med att sommarkvällarna blir lite kyligare är det dags för hästen att stallas in igen. För att göra omställningen från sommarbete till vardag i stallet så lätt och smidig som möjligt för häst och hästägare har Granngården här samlat några handfasta tips.

Städning

Det är viktigt att man under sommaren rengör hela stallet när hästarna är ute på bete för att hästarna ska få en trygg och trivsam miljö att vistas i. Men det är också viktigt för att hålla virus, bakterier, svampar, flugor och andra ovälkomna gäster borta. Annars kan sjukdomar lätt spridas.

När du sopar stallet är det viktigt att låta stallet ”vila” i två timmar innan du plockar in hästarna igen – annars kan hästarnas känsliga slemhinnor påverkas av partiklarna som finns i luften efter sopningen. Se också till att alla rasthagar är mockade när hästarna kommer in i stallet under sensommaren.

Ströbädd

Ströbäddarna är en annan viktig hälsofaktor. Luften i stallet påverkas givetvis av gödsel och urin och i gränssnittet mellan vätska och luft bildas ammoniak och andra gödselgaser. Ju varmare det är i stallet desto mer gas bildas och dessa gaser har en skadlig inverkan på hästens slemhinnor – ströets viktigaste funktion är därför att suga upp vätskan och urinen så att det inte kommer i kontakt med luften. Torvströ eller Kutterspån har något bättre uppsugningsförmåga än halm.

Ventilation

Ventilationen är otroligt viktig i stallet och det rekommenderas att du tar kontakt med ett proffs för att se över ventilationssystemet. Luften i stall har inte sällan stora hygieniska brister ofta på grund av att man strör för dåligt eller att ventilationen är obefintlig eller underdimensionerad. För att förbättra luftkvaliteten för dina hästar kan du själv se till att hålla ventilation och fläkt fri från smuts och damm och samtidigt låta sakkunnigt folk se över ventilationen regelbundet.

Förvaring av fodret

Det är viktigt att fodret förvaras torrt så att fukten från stallet inte kommer i kontakt med utrymmet där fodret förvaras. Ett sätt att undvika fukt i stallet är att inte hänga fuktiga eller blöta utegångstäcken i stallet – förvaras de i stallet kan de öka spridningen av bakterier, svamp eller andra skadliga mikroorganismer.


Vill du också läsa?