Välj område

Hus & hem

Glad midsommar önskar Granngården!

Granngarden-midsommar1Årets längsta högtid och mest blomsterfärgade fest är här. Kanske blir det en och annan sväng runt midsommarstången. Men vet du varför vi firar vi midsommar egentligen?

På midsommarafton, den 24 juni klockan 1.09 på morgonen sker sommarsolståndet och då startar sommaren ur astronomisk synpunkt. Då passerar jorden den punkt på sin bana runt solen då jordens norra halvklot lutar som mest mot solen. Vid vintersolstånd är det tvärtom, då lutar jordens södra halvklot mest mot solen.

I alla tider tycks den här tidpunkten ha haft stor betydelse och firats rejält med olika ceremonier och fester.

Granngarden-midsommar3Människan har kunnat bestämma tidpunkten för sommarsolståndet i tusentals år, det är inte minst femtusen år gamla Stonehenge i England ett exempel på. Liksom skeppssättningen Ales Stenar i vid Kåseberga i Ystad kommun från stenåldern kan man utläsa när sommarsolståndet infaller. I Ales fall eftersom den pekar mot solens nedgång då. Vissa historiker menar att stenarna i kombination med solen utgjorde en avancerad kalender, andra anser att det är en slump. Klart är att platsen var en stor fest- och begravningsplats lång innan stenarna restes 400–900 e Kr.

Under stenåldern tror man att festerna kring sommarsolståndet var tillfälle för mindre familjegrupper inom samma stam att träffas och kanske hitta en partner. Då kunde hundratalet personer sluta upp på särskilda platser.

Sedan 300-talet firar kristendomen Johannes Döparen i anslutning till högtiden.

Granngarden-midsommar2Traditionen med en lövad, eller majad, stång kom från troligen från Tyskland och är inte, som myten säger, en hednisk fallossymbol. Man tror att vi började dansa runt stången redan på 1300-talet, men riktiga belägg för den finns inte förrän 1600-talet. Då finns det olika förbud nedtecknade, inte så mycket mot stången, som mot det rejäla supande och festande som högtiden gav upphov till. Det tycks med andra ord som att inte mycket har förändrats sedan dess…

Glad midsommar önskar Granngården och Grannlivredaktionen!

Vimpel Svenska flagganPå vissa midsommarstänger, särskilt i skärgården, var det viktigt att veta vilket håll det blåste åt. Därför hade man en vimpel i toppen på stången. Midsommardagen är allmän flaggdag. Om du behöver en ny vimpel, klicka här.


Vill du också läsa?