Så gör du för att stängsla rätt

Djur mår liksom människor bäst av att vara ute mycket. Nu börjar det bli dags att gå igenom dina elstängsel, eller kanske bygga nya. Så gör du för att stängsla rätt.

De flesta använder elstängsel för att hägna in kor, hästar, får och grisar. Det är också det billigaste och smidigaste sättet att inhägna, och elstaket fungerar bra både till permanenta och tillfälliga hagar. Grundprincipen är att du har en slinga av rep, band eller tråd, där pluspolen går i stängslet och en minuspol som är kopplad till jord.

När djuret rör stängslet går en strömstöt genom djuret. Stöten bör vara så kraftfull att den känns, vilket förstås skiljer sig mellan olika djurslag. Det är viktigt att alltid ha ström i stängslet, så att djuren lär sig att det gör ont att forcera stängslet.

Tillräckligt med ström

För att få en tillräckligt stark stöt, är det viktigt med bra kvalitet på trådar, samt att ha jordning. Alla trådar har ett motstånd som mäts i ohm (Ω). Ju lägre motstånd, desto bättre förmåga att transportera ström och högre kvalitet på tråden. Om en tråd har flera ledare slipper du få strömlöshet om en av dem skulle gå sönder. På vissa band finns även tvärsgående ledare med jämna avstånd, vilket för strömmen vidare i de andra ledarna om en skulle gå sönder. Om du behöver koppla ihop band ska du använda riktiga bandskarvdon.

Bygga stängsel Granngården

Utan tillräcklig jordning sjunker effekten. Till de starkare aggregaten går det åt en många spett och det kan ibland vara lönt att gräva ner en jordningskabel. I synnerhet om det är sandrik eller väldigt torr jord. Om det är svårt att få till en bra jordning kan man göra en speciallösning där man istället för tre trådar exempelvis sätter fem och låter varannan vara kopplad till jord på aggregatet. Om djuret nuddar två av trådarna sluts kretsen och skickar ut en stöt.

Solpanel för tillfälliga hagar

Ett tips för den med tillfälliga hagar en bit från gården och som kräver batteridrift är att satsa på en solpanel. På det sättet behöver du kanske bara ladda batterierna en gång per säsong om ens det. Normalt sett räcker annars ett batteri tre till fyra veckor. Ett annat sätt att spara pengar är att använda samma aggregat till flera hagar. Du tjänar oftast på att dra långa matarledningar, istället för att köpa fler aggregat.

Om du väljer att använda ståltråd kan du också tjäna på att välja en billigare isolator som inte innehåller en stabiliserande stålkärna. De billigare kan vara svårare att få fast på stolpen, men i gengäld slipper du risken för kortslutning när isolatorn slits.

Tänk på det här innan du köper stängsel!

1. Vilken sorts tråd/band gäller?
Järntråd – kreatur
Rep – häst, grisar, tillfälliga hagar
Band – häst
Tråd – tillfälliga hagar
Nät – får, höns

2. Vilken typ av stolpe ska jag välja?
Vid permanenta hagar, använd trästolpar.

3. Hur många stolpar behövs?
Permanent hage med trästolpar, välj avstånd 3 – 6 meter. Hagens omkrets i meter/avstånd 3 till 6 = antalet stolpar.

4. Hur många meter band går åt?
Ta hagens omkrets gånger antalet trådar du behöver på höjden.
2 trådar: hund och nötkreatur.
3 trådar: kanin, vildsvin, katt, får, gris, häst.

5. Kommer du att ha goda möjligheter att röja för påväxt?
Ja – då kan du välja ett svagare aggregat.
Nej – välj ett starkare aggregat som kan bränna bort några grässtrån.

6. Vilken styrka ska aggregatet ha?
Avgörs av hur många meter stängsel som ska elsättas och vilken tråd du har valt. Ju mer tråd, desto starkare aggregat krävs. Ju högre motstånd (ohm-tal Ω), desto starkare aggregat krävs.

7. Jordning – vad gäller?
I regel behöver du ett jordningsspett per joule. Har du ett av de starkaste aggregaten kan det därför vara bättre att gräva ner 10 – 15 meter jordningskabel. Det är förbjudet att jorda i vattensystem eller elnätet.

Vill du veta mer om stängsling – se alla våra produkter för stängsel granngården.se. Fråga även i Granngården-butiken efter stängselbroschyren.