Tid att avverka och ta hand om veden

Nu är det dags att börja planera avverkning av ved. På vintern har kärlen dragit ur vattnet ur stammarna. Granngården har all utrustning du behöver från skogen till vedbacken.

Att hugga, kapa och klyva ved är ett tufft och ibland riskfyllt kroppsarbete. När du ska ta ner ved är det viktigt att meddela någon var du är och ta med en laddad mobiltelefon. Lär dig att använda motorsågen rätt, och glöm inte att underhålla den. Läs mer om säkert skogsarbete i vår produktguide.

Vedåret ser i övrigt ut så att du i mars klyver veden. Det är viktigt att inte klyva veden för sent eftersom den då släpper barken från stockarna och du får in fukt som du inte blir av med. Jobba alltid själv vid vedklyven och se till att inte ha några hängande jackärmar som kan fastna.

Vedtravar i en bod med öppen dörr.Lägg ett par hela stammar eller lastpallar längst ner när du staplar veden. Det understa lagret ska ha barksidan vänd nedåt för att minska risken för att det ruttnar. Stapla glest. Gör du det mot en
vägg så lämna en luftspalt och täck gärna med ett plåttak. Täck aldrig över veden med presenning, då kan inte fukten avdunsta.

I juli är veden torr och klar att tas in till kaminen. På Granngården köper du allt du behöver för att ta hand om veden: motorsåg, vedklyv, yxa och självklart säkerhetsutrustning.