Välj område

Vildfågel

Mångfald av fåglar i trädgården

Domherre

Genom att erbjuda bostad och mat till fåglar bidrar du till den biologiska mångfalden. Med olika typer av holkar och variation på fågelmaten hjälper du fler fågelarter. På köpet får du fantastisk underhållning och hjälp att hålla dina trädgårdsblommor friska!  

Det råder stor brist på naturliga boplatser för våra fåglar. Gamla mörkna träd är det ont om i dagens landskap. Genom att sätta upp fågelholkar hjälper du fåglarna att hitta boplats. Vill du att många olika arter ska hitta hem till din trädgård är det en god idé att välja olika typer av holkar. Placeringen av holken och var du bor spelar också roll för vilka gäster som installerar sig.

Flera småfågelarter, till exempel talgoxe, blåmes och svart-vit flugsnappare, vill ha ett litet ingångshål på ca 3 cm. Här passar Granngårdens mesholk utmärkt. Visste du att ett talgoxepar med ungar sätter i sig hundratals insekter på en dag? En bra allierad i kampen mot till exempel bladlöss!

Andra fåglar, såsom insektsätarna rödstjärt, sädesärla och rödhake, vill ha ett boende med större, kantig  öppning. Granngårdens nya fågelholk för rödhakar är särskilt anpassad för dessa arter. Ett tips är att inte sätta likadana holkar för nära varandra. Då kan det bli konkurrens då två hanar av samma art ogärna ser varandra sitt revir.

Staren däremot är en social fågel som inte har något emot att dela område med artfränder. Holken för starar har ett större ingångshål och är rymlig för att passa starens behov. Sätt upp flera stycken – starar tar tacksamt emot hjälp med husrum!

Mångas favoritfågel är koltrasten. Med en koltrastholk som är öppen och med utskjutande tak kan koltrasten trivas. Sätt den nära marken där koltrasten ofta håller till.

Fullmatade matare – omväxling förnöjer

En fågelmatning är ett enkelt nöje som skapar liv i trädgården. Samtidigt hjälper du småfåglarna att klara av de tuffa vintermånaderna.

Fåglarnas matpreferenser är nästan lika varierande som deras utseende. Genom att erbjuda olika sorters mat får du fler arter att besöka din trädgård. Med en trippelmatare kan du enkelt bjuda på talgbollar, frön och nötter från en och samma matare.


Vill du också läsa?