Välj område

Vildfågel Anders Wirdheim

Silverklar fågelsång i mörkret

När jag hämtar tidningen i brevlådan en mörk morgon i januari ljuder plötsligt en silverklar fågelsång från buskaget intill min fågelmatning. Trots att jag ägnat mig åt fåglar större delen av mitt liv, och vet så väl vad det handlar om, är det lika fantastiskt uppiggande varje gång. Det är en rödhake som sjunger sin vintersång.

Rödhake2PGB

Rödhaken sjunger mitt i vintern för att markera att området är upptaget. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Rödhaken är en av Sveriges talrikaste fåglar. Vi räknar med drygt 3,8 miljoner par vilket innebär att endast bofinken och lövsångaren är talrikare. Men det stora flertalet, säkert mer än 99 procent, flyttar ut ur landet vintertid för att övervintra i sydvästra Europa eller Nordafrika. Det innebär att det ändå kan handla om tiotusentals rödhakar i Sverige vintertid, men dessa finns framför allt nära kusterna i väster och söder.

Det ska dock noteras att rödhaken numera inte enbart är sydsvensk vintertid. De senaste vintrarna har enstaka rödhakar klarat av att övervintra i trädgårdsmiljöer upp till norra Västerbotten. I söder har rödhaken blivit betydligt talrikare vintertid än tidigare, något som säkert kan förklaras med att klimatet genomsnittligt blivit mildare vintertid.

Rödhake3

En rödhake i snö har blivit en allt vanligare syn vintertid.

För oss i Sverige är domherren den fågel som mer än andra symboliserar jul. Motsvarande plats tas i Storbritannien av rödhaken – googla gärna på ”Robin Christmas Cards”, så förstår ni vad jag syftar på. I Storbritannien är rödhaken en vanlig övervintrare och snart sagt varje bostadsområde eller större trädgård har sin egen rödhake.

I de delar av Sverige där rödhaken numera är en regelbunden övervintrare förhåller det sig på samma sätt: Varje område har sin rödhake, men nästan alltid bara en. Finns det två rödhakar i samma område vintertid, kan man vara ganska säker på att de snart råkar i luven på varandra. Rödhaken hävdar nämligen ett vinterrevir, och där släpper den inte in någon artfrände. Dessa ska i stället jagas bort. Annars kanske inte maten räcker.

Rödhake1PGB

Rödhaken ser vän och snäll ut, men den är en riktig hårding – i alla fall mot artfränder som jagas bort från fågelmatningen.

Det är också detta revirhävdande som gör att rödhaken hör till de få arter som sjunger vintertid. Dessutom sjunger både hanne och hona, låt vara en enklare sång än på våren men likväl silverklar och vacker. Man hör sången särskilt under tidig morgon, medan det ännu är helt mörkt. Det är en märklig känsla att en tidig januarimorgon, kanske med minusgrader och snö, höra en rödhake sjunga. Det förtjänar att påpekas att denna sång, som låter som vacker i våra öron, egentligen kan sägas vara hårda ord – en uppmaning till andra rödhakar att hålla sig borta!

Vid fågelmatningen äter rödhaken bär, frukt och fett. Många är de som charmats av rödhakarna vintertid och hittat på sina egna specialmenyer. Numera kan man även köpa specialmat avsedd för rödhakar och andra insektsätande småfåglar.

AndersWirdheimgrannlivprofilAnders Wirdheim är informationsansvarig på Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige och gästbloggar på grannliv.se om fågelmatning och fågelupplevelser.


Vill du också läsa?