Välj område

Hus & hem

Tips på bekämpning av möss

Så här års är det inte bara vi människor som drar oss inomhus. Även mindre välkomna gäster tar sig in i hus och andra varma utrymmen. Här är några tips på hur du förebygger och bekämpar möss.

Plötsligt ligger det matrester eller hundmat i besticklådan. Eller du hittar en hög med frön gömd bakom soffan. Då vet du har påhälsning. Det säkraste spåret är förstås musbajs. När temperaturen sjunker ute drar sig mössen inomhus och jakt på mat och mus beskämpning tips mössvärme. Av den anledningen är alla biodlare till exempel sätter galler för flustret eftersom man annars riskerar komma till en kupa på våren som blivit ett musbo.

Hus på landet störst risk
Risken är störst för hus som ligger när skog eller odlingsmark. Oftast pressar sig mössen in under en dörr eller in under fasaden. Även ingångar för elkablar i grunden är en riskzon. Där gäller det att täta alla hål som är större än diametern på en blyertspenna. Mössen är otroliga på att ta sig igenom de minsta hål. Använd plåt eller plastlister vid fasaden. Runt ventilationshål och elkabelingångar kan du peta in nät.

möss bekämpning tips
Fantastiska inbrytare
Möss är nattaktiva djur och inget irriterar väl som ljudet av möss som gnager på isoleringen i väggar. Förutom att det minskar isoleringen genom att de gräver gångar i den kan gnagda kablar i värsta fall orsaka brand. De är världsmästare på att ta sig fram och kan bland annat klättra i lodräta isoleringsrör och simma fem minuter under vatten.

I Sverige har vi tre möss som påträffas inomhus: husmus samt större och mindre skogsmus. En hona föder 3–4 kullar varje år med 4–8 ungar i varje.

Så förebygger du möss
Förutom att täta huset kan du även minska risken för påhälsning genom att inte ha vegetation intill fasaden. Stapla heller inte ved mot fasaden. Du kan även ta bort mat som kommer att vara oövervakad under lång tid, till exempel i sommarstugan. Ställ madrasser på högkant när du stänger för vintern. Slutligen ska du undvika att övermata fågelbordet så att mat på marken inte lockar till sig mössen. Det är också bra att ha fågelbord en bit ifrån bostadshus.

Bekämpning av möss
Det finns egentligen bara tre metoder du kan använda. Ljudvågor, gift eller fällor av olika slag. Idag finns nyare modeller av fällor som är färdigbetade eller där du kan tömma fällan utan att behöva ta i musen.

Givetvis finns även möjlighet att använda fångande fällor som du dock måste vara noga med att tömma. Ska du släppa ut en mus måste du enligt vissa undersökningar gå en kilometer bort för att minimera risken att den inte går hem igen. OBS! Ska du hantera levande möss måste du ha riktiga skydd eftersom de kan vara smittbärare av sorkpest och harfeber.

musinlagg-okt2015-4 musgift möss bekämpning

Tre varianter av musbekämpning. Rozol ska användas i barn och husdjurssäkra betningsstationer medan Racumin är färdigförpackad och innehåller ett bittermedel som stöter bort husdjur och barn.

 

musinlagg-okt2015-5 råttfälla musfälla Granngården

Fyra fällor. Den grå rörfällan “No see no touch” är precis som det låter en fälla där du slipper se musen och enkelt tömmer utan att behöva ta i den. Till höger en bur för de största råttorna. Gula musfällan har en doft som attraherar möss och grå SuperCat-fällan är förbetad med biologiskt permanent bete, du behöver inte ta i musen för att tömma fällan.

Här läser du mer om råttor och möss, plus får tips på fler produkter.


Vill du också läsa?