Välj område

Gårdens djur

Var femte nötkreatur ekologiskt

Granngarden_Grannliv_ko_2Svenskarna väljer ekologiskt i allt högre utsträckning. Jordbruksverkets siffror stiger för nötkreatur, får och värphöns medan utvecklingen inte är lika stark för svin och slaktkycklingar.

Allt fler nötkreatur, får, lamm och värphöns blir ekologiska i Sverige. Det visar nya siffror som jordbruksverket presenterat. Sedan 2009 har antalet ekologiska nötkreatur ökat med 58 procent – idag är var femte nötkreatur ekologiskt.

Samma positiva utveckling gäller får och lamm. 2013 var totalt 118 800 får och lamm omställda till ekologisk produktion vilket är en ökning med 73 procent jämfört med 2009.

Detsamma gäller värphönsen i Sverige som har ökat från 579 015 till 868 378 eller 50 procent mellan 2009 och 2013. Idag är var sjunde värphöna omställd till ekologisk produktion.

När det gäller svin- och slaktkycklingproduktion är trenden inte lika stark. 2013 är det bara 1 procent av svinen som är ekologiska och för slaktkycklingar är siffran ännu lägre. Bara 0,3 procent är ekologiska.


Vill du också läsa?