Välj område

Smått och Gott

World Animal Day för djurens rättigheter

test spår Grannliv Granngården

Ett liv utan djur är otänkbart för de flesta. I dag den 4 oktober firas World Animal Day över hela världen för att uppmärksamma djurs rättigheter och välfärd.

Trots att vi i dag är så medvetna om hur djur bör skötas och skyddas, hör vi ständigt om olika larm om djur som far illa – både vilda och tama. Den brittiska välgörenhetsorganisationen Naturewatch Foundation instiftade 2003 World Animal Day för att ena alla insatser som görs för djurs rättigheter globalt samt lyfta fram arbetet och skapa uppmärksamhet kring djurfrågor i media.

Djurens dag har dock betydligt äldre rötter än så, redan 1931 startade några ekologer i italienska Florens traditionen för att lyfta fram utrotningshotade djur. Att det blev just den 4 oktober beror bland annat på att det är Fanciskus av Assissis helgondag. Han var känd för att djur samlades kring honom och blev deras skyddshelgon.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, sammanställer Sveriges rödlista över djur, växter och svampar där de graderas efter hur stor risken är att de dör ut. Du kan själv söka i den senaste listan här. 4 273 arter är klassade som rödlistade varav 215 är kategoriserade som akut hotade, 627 som starkt hotade, 1 187 som sårbara, 1 523 som nära hotade, 519 som Kunskapsbrist och 202 arter som nationellt utdöda. Vargen är exempel på ett akut hotat däggdjur i Sverige, lodjur som en sårbar art.

Källor: WWF, World Animal Day, Wikipedia


Vill du också läsa?