Välj område

Trädgård

Så blir du av med mossan

Mossa

Att få bukt med mossa i gräsmattan kan vara en rejäl utmaning. Men det finns några knep man kan ta till men det gäller att ha tålamod!

För att få bukt med mossa bör man ta reda på orsaken till varför den uppkommit, de vanligaste orsakerna är skugga eller näringsbrist på grund av otillräcklig gödsling. Eftersom mossa växer redan vid fyra grader och gräs runt 10 kan det bli så att mossan gärna tar över i början av säsongen.

Har mossan tagit över alldeles kan det vara bra att använda någon form av mossbekämpningsmedel. Steg ett är att börja sprida ut mossbekämpningsmedlet i kombination med gödsel så snart tjälen släppt ur marken och gräset börjar spira. Efter någon vecka grundgödslar man gräsmattan och efter ytterligare några veckor är det dags för en omgång till med mossbekämpningsmedel

När mossan dött och blivit svart får man gå på med en kratta och försöka ta bort så mycket man bara kan. Då kommer bli stora fläckar med bar jord och där man sedan behöver stödså. Fyll på med jord på fläckarna och så med Granngården Slottspark, så finns det förutsättningar till en mycket fin och långsamväxande tät gräsmatta.

Gräsmatta

Här kan du läsa mer om hur du eftersår gräsmattan.

Om du har en ojämn gräsmatta kan du behöva jämna ut den för att slippa svackor med dålig dränering. Mossa har ju en förmåga att trivas extra bra på dessa fuktiga platser. Jämna ut svackorna genom att skära ut grässvålen runt håligheten. Fyll på med näringsrik matjord och lägg tillbaka grässvålen och vattna.

Problem med mossa på taket? Här kan du läsa mer om hur du blir kvitt den.


Vill du också läsa?