Välj område

Häst

Så vet du om du behöver avmaska din häst

Avmaskning av häst.

Många hästar avmaskas i onödan – med resistenta parasiter som följd. För att undvika det bör man göra ett träckprov innan en eventuell avmaskning för att avgöra om hästen behöver behandling.

Avmaska eller inte – det är frågan. På senare år har man sett en ökning av resistenta parasiter. Det vill säga maskarna är inte längre lika känsliga för de läkemedel som används. Fyra av fem avmaskningar är onödiga och bidrar till en ökad resistens. För att motverka den utvecklingen bör man ta ett träckprov innan eventuell behandling med avmaskningsmedel. Utifrån provsvaret lägger man sedan upp en individuell avmaskningsrutin för stallet och hästarna i fråga.

– Djur dör inte av lite mask i magen, det är vi människor som tycker det är äckligt, menar Bitte Ljungström, biomedicinsk analytiker och vd på Vidilab.

Kolla masken träckprov från Granngården.

Träckprov för att kolla masken

I takt med att fler träckprover tas upptäcks också att många vuxna hästar inte har mask, eller bara har så små mängder mask att man inte behöver behandla mot dessa. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror på flera faktorer som ska vägas in med provsvaret som hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar och tidigare provresultat. Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken eller att hästen uppvisar symptom. Kollamasken är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i din häst. Provet analyseras samma dag som det kommer in till laboratoriet. Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.


Vill du också läsa?