Välj område

Hund Paula W Lundberg

Världens bästa arbetskamrat

gardsbackenbc3

Border Collien är en utpräglad vallhund.

Border Collien är en utpräglad vallhund, den har en medfödd instinkt att valla djur till sin förare. Det är den här medfödda instinkten som gör rasen till den mest samarbetsvilliga, arbetsivriga, lättlärda, uppmärksamma och alldeles underbara arbetskamrat som man kan tänka sig i arbetet med djur…

Vi på Gårdsbacken har levt tillsammans med Border Collies i tjugo år och vi brinner för att bevara just Border Colliens unika egenskap att valla djur. Vi är glada att vi i Sverige har de krav som vi har på aveln med rasen, bland annat, att föräldradjuren måste vara godkända vallhundar. Det innebär att de med tillräckligt höga poäng, klarat ett av de vallhundsprov som Svenska Vallhundsklubben anordnar, på olika platser runt om i landet.

Det är endast om båda föräldradjuren är godkända vallhundar som man får registrera sina Border Collievalpar i Svenska Kennelklubben, SKK. Det är här vi aktivt är med och bevarar rasens medfödda instinkt och egenskaper till framtiden.

gardsbackenbc4

Gårdsbackens Dalwhinnie vallar Ryafår. Foto: Rebecca Crosson.

Om tiken och/eller hanen inte är godkända vallhundar får man inte registrera valparna och de klassas då som blandraser (inget ont om blandraser för den skull). Jag vill gärna upplysa om det då det relativt ofta förekommer att folk annonserar ut sina, så kallade, Border Collies som renrasiga fast föräldradjuren inte är godkända vallhundar. Var uppmärksam på det!

gardsbackenbc1

Gårdsbackens Dalwhinnie, Fame i typisk vallningsposé.

Border Collien är unik i sin förmåga att hämta djur på mycket långa avstånd och att genom sina mjuka kroppsrörelser flytta djur till den plats bonden ber honom/henne. Rasen har även ett utvecklat ”eye”, med vilket den nästan hypnotiskt kan flytta djur. Den går ner i hukad ställning och fäster blicken mot djuren, den går i lugn och bestämd takt, utan att stressa djuren och får på detta vis dem att röra sig framför dem. Bonden kommenderar bland annat sin vallhund höger eller vänster, framåt eller stanna.

gardsbackenbc6

Gårdsbackens Knockando, Billy.

Nyttan man som bonde kan ha av en tränad Border Collie är mycket stor. Vi på Gårdsbacken har en relativt liten fårbesättning men våra vallhundar gör det praktiska arbetet med våra får så enkelt. För oss är det aldrig några problem att flytta djuren på nytt bete, att dela bort ett skadat djur från övriga fårflocken, att samla ihop flocken inför klippning eller att hålla undan dem inför utfodring.

Har, till exempel en tacka hamnat på fel sida av stängslet så är det inga problem att valla in henne till rätt sida och så vidare och så vidare. Med en tränad vallhund, har du en arbetskamrat som alltid är redo att rycka in och vara till hjälp om du behöver den…

gardsbackenbc7

Gårdsbackens Dalwhinnie, Fame, vallar fåren till sin husse. Foto: Rebecca Crosson.

Border Collien är, som säkert alla redan vet, även en mycket populär hundras i andra sammanhang än i vallning… I lydnad, bruks, agility och så vidare är de vanligt förekommande och de är väldigt framstående i dessa grenar. Att de är så framstående är på grund av rasens vallningsinstinkt. De är avlade för att samarbeta med sin förare, vallning är en form av jakt, vallhunden tar ”bytet” till sin förare och föraren ”tar i sin tur bytet”.

En Border Collie är alltid extremt villig att vara sin husse/matte till lags. Det som är mycket glädjande är att många av dessa som använder Border Collien till annat än vallning ändå förstår vikten av rasens vallningsinstinkt och är med att bevara den. Önskemålet är förstås att alla Border Collieägare aktivt vore medvetna och bevarade vallningsinstinkten.

gardsbackenbc2

Öbetets Pearl, vår Gimmie, med djur i blicken… Foto: LIllemor Bylund

Det som bör poängteras är att en Border Collie föds med en stark instinkt att valla djur men det krävs relativt mycket träning för att hunden ska bli en färdig vallhund med de egenskaper det innebär. Svenska Vallhundsklubben, SVaK, består av ett antal lokalklubbar spridda över hela landet och varje lokalklubb brukar anordna kurser, både för nybörjare och för mer erfarna ekipage. Om du är intresserad av en vallhund som arbetskamrat i ditt jordbruk, kontakta SVaKs lokalklubb i din del av landet, så får du säkert vidare hjälp, både att hitta seriösa Border Collie uppfödare och tips på hur du sedan går vidare i hundens träning.

gardsbackenbc8

På Gårdsbacken har vi uppfödning av Border Colllies och hjälper ägare att träna upp sig och sina hundar i praktisk vallning på ett kontrollerat sätt. Vi har många års erfarenhet av just Border Collies och andra vallhundsraser och har mycket bra praktiska möjligheter för träning.

Till sist och egentligen det allra viktigaste av allt är djurhanteringen. De djur som vi vallar på får inte under några omständigheter stressas eller behandlas på fel sätt. Våra får på gården är uppväxta att hanteras med vallhund och förknippar inte hunden som något farligt. När vi kommer med våra hundar till fåren så är deras tanke att de eventuellt kommer att flyttas på nytt frodigt bete… Målsättningen med att träna upp en vallhund är att den ska bedriva just god djurhantering. Det finns tydliga regler på vad som gäller för detta.

Jag hoppas med detta inlägg att fler ska få upp ögonen och aktivt vara delaktiga i att bevara vår främsta vallhundsras, Border Colliens unika egenskap att valla djur på ett mycket samarbetsvilligt sätt. Jag hoppas också att alla förstår att det är denna egenskap som gör rasen till vad den är…

Border Collie – Brain Before Beauty

Paula och Dan på Gårdsbacken gästbloggar på Grannliv vecka 45–48. Vill du läsa fler av deras gästblogginlägg sedan tidigare, klicka här, eller besök Paula och Dans egen blogg Gårdsbacken.


Vill du också läsa?